Chính sách bảo mật

Trong các hoạt động kinh doanh hằng ngày tại W88, chúng tôi luôn sử dụng nhiều dữ liệu nhằm định dạng cũng như xác định danh tính tất cả thành viên tham gia tại W88. Trong quá trình thu thập và sử dụng dữ liệu này, W88luôn phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và đảm bảo các dữ liệu trong quá trình sử dụng cần được bảo mật tối ưu nhất.

Chúng tôi tạo ra Chính sách Bảo mật này với mục đích thực hiện cam kết bảo mật thông tin mà bạn đã cung cấp. Chính sách được phát triển nhằm đảm bảo việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin sẽ được xử lý kịp thời và phù hợp.

Nếu thành viên đang sử dụng dịch vụ tại W88, thành viên đồng ý với việc thu thập, sử dụng, và chia sẻ dữ liệu cá nhân của thành viên theo Chính Sách Bảo Mật này. Thành viên có thể lựa chọn cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của thành viên. Tất cả thông tin chi tiết của thành viên đều được đề cập đến trong Chính Sách Bảo Mật này. Nếu thành viên không đồng ý với chính sách này, thành viên vui lòng không truy cập và sử dụng dịch vụ tại FB88 hoặc không tương tác với bất kì khía cạnh nào khác trong hoạt động kinh doanh của W88.

Thông báo từ chính sách này mô tả cách W88.COM (“W88”, “Của chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Dịch Vụ”) thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ hoặc giữ thông tin cá nhân của thành viên, khi thành viên sử dụng dịch vụ thông qua trang web và bất kì ứng dụng phiên bản di dộng của chúng tôi. Chính sách này cũng nêu rõ những quy định trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên.

Quyền riêng tư của thành viên trên Internet là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết luôn luôn bảo vệ, bảo mật, và xử lý minh bạch tất cả các dữ liệu cá nhân của thành viên mà chúng tôi thu thập được, để cho thành viên có được trải nghiệm giải trí trực tuyến an tâm nhất tại W88. Tại mọi thời điểm, chúng tôi luôn mong muốn tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên theo luật bảo vệ dữ liệu.